YOLCU DERGİSİ 76. YÜRÜYÜŞÜ: “GÖKYÜZÜNE BAK!”

Bu sayımızda by Yolcu Dergisi Yorum ekle

yolcu-sayi-75
YOLDAKİLER:
*ömer idris akdin *müştehir karakaya *mustafa yıldız *faik öcal *mir selim dağlı *ismail aykanat *şevket hüner *tayyip atmaca *banu özbek *rıza kemal g. *harun çelik *sümeyye çivici *ali korkmaz *yusuf bilal aydeniz *selçuk küpçük *ismail korkmaz *dursun ali sazkaya *aziz savaş *kamil yeşil *emsali karaduman *aydın uzkan *hamza çelenk *gülnu aşçı

ÖMER İDRİS AKDİN, ‘SEYİR DEFTERİ’NDE YAZDI:
“Özellikle kadim coğrafyada süregelen kaos, meydana gelen kitlesel ölümler, bu toprakların insanının yeni düzen için terbiye edilmesi anlamını taşımaktadır. Dolayısı ile Tanrı iradesinin tecellisi karşısında kim ya da hangi düşünce-inanç tavır almışsa yok edilmesi müstahak olarak görüldü. Küresel sistemin kurucu ortakları için, kendi kutsanmış dünyaları dışındakilerin başına gelen musibetler (savaşlar-hak ihlalleri-toplu katliamlar) insan hakları kapsamında değerlendirilmemektedir. Çünkü bu topluluklar istenen insani düzeye ulaşamamış mahlukattan sayılmaktadır. Yoksa yakın bilgi olarak Irak ve Suriye’de milyonlarca insanın öldürülmesinin, Paris’te öldürülen 12 dergi çalışanı karşısında neyi ifade ettiği görülmektedir. Küresel sistemin zihinsel arka planı hangi kodlarla çalışmaktadır, bunu bilmek gerekir.”

ALİ SERENLİ ‘SAYFANIN ORTA YERİ’NDE KONUŞTURDU: PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK:
” Gelenekli olmanın yolu bugün bizimle özdeş hale gelen tarihselciliğe çıkar; gelenekçi olmanın yolları ise aslında bugün fiilî bir mezhepsizlik ya da binbir çeşit mezheplilik durumuna tekabül eden Ehl-i Sünnet müdaafiliğiyle birlikte kimi zaman Işidçiliğe, kimi zaman Buhârî hatimciliğine, kimi zaman “Allah ete kemiğe büründü, filan kişi olarak göründü” gibi mistik hezeyanları hakikat telakki etmek gibi marazi hallere çıkar. ”

EYYÜP AKYÜZ ‘KARŞI SORULAR’DA SORUŞTURDU:
“Aile, birinci dereceden deprem kuşağında bugün. Her gün büyük şiddetle sallanan bu çatının yıkılmaması için ne gibi tedbirler alınmalı?”
*kemal sayar, *mustafa ulusoy, *nuriye çeleğen, *zeynep delav, *fatih duman *ayten durmuş, *erol göka cevapladı.

ALİ VE İSMAİL KORKMAZ KARDEŞLER ‘MUHAFAZARLIK’ ÜZERİNE YAZDI:
“Bir zamanlar seküler kesim tarafından sosyal yaşam ve ekonomik sistemden dışlanmanın verdiği ezik günlere İslamcılar ve ezilen kitleler geri dönmek istememektedirler. Sistem değişmeyecekse bugünkü kazanımları kaybetmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ezilen kesimler bu süreçte ekonomik ve sosyal kazanımlar üzerinden değerlendirme yaparak sonuca ulaşmaktadırlar. Rantın sıcaklığı, İslamcı kesimde İslam dinince yüklenen sorumluluk bilincinin önüne geçmiştir. Bu durum oldukça fazla üzüntü vericidir. İslamcı kanadın seküler sisteme alternatiflikle başlayan siyasal serüveni, muhafazakâr olmak gibi büyük bir yanlışa dönüşmüştür. Böylece İslami kültürün toplumsal yozlaşmayı önlemek için ortaya koymuş olduğu “dinin, aklın, nefsin, neslin ve malın muhafazası” arka plana itilmiş, muhafazakârlık boyut değiştirip sistemleştirilerek “kârın muhafazasına” dönüştürülmüştür. Ve ne yazık ki bu sefer gerçekten, “din elden gitmeye” başlamıştır…”

YOLCU DERGİSİ’NİN 76. SAYISI RASİM ÖZDENÖREN BEYEFENDİ’YE ARMAĞAN EDİLDİ.


Yorum Ekle